Kibbutz Gilgal

Sukot Celebrations Kibbutz Gilgal

Tu beshvat Kibbutz Revivim

Sukkot at Revivim

Sukkot at Bat Shlomo

Pessach at Gilgal

Purim in Vardom

Chanukkah at Hibat Tzion

Sukkot at Kfar Glickson

Pessach at Kfar Glickson

Pessach at Kfar Veradim

Masuah

Sukkot at Nir Yitzchak

Rosh Hashana Program at Kadima

Tisha B’Av Program at Kadima

Shavuot at Kibbutz Gat

Pessach at Kibbutz Gat

Rosh Hashana at Kibbutz Gat

Purim Youth Program at Kibbutz Einat

Lag Baomer at Ramat Yochanan